Asien

2 storkar, medeltempo
Sri Lanka, december 2017
Klassiska Indien, februari 2018
Malaysia, mars – april 2018
Mongoliet, maj 2018
Sri Lanka, december 2018
3 storkar, högt tempo
Snöleopard – Indien, september – oktober 2018