Asien

2 storkar, medeltempo
Sri Lanka, januari 2019
Nepal, mars 2019
Kazakstan, maj 2019
Mongoliet, maj – juni 2019
Mongoliet – snöleopard, september – oktober 2019
3 storkar, högt tempo
Östra Himalaya & Assam, mars – april 2019