Tropiska Afrika

2 storkar, medeltempo
Sydafrika, oktober 2018
Ghana, november 2018
Uganda – fåglar & däggdjur, juli 2019
Madagaskar, oktober 2019
Zambia, oktober 2019