Europa

1 stork, lugnt tempo
Spanien, Gibraltar & Marocko, februari 2019
Rumänien, april – maj 2019
Grekland – fåglar & fjärilar, maj 2019
Azorerna, september
2 storkar, medeltempo
Vitryssland, maj 2019
Natur & Kultur
Albanien, juni – juli 2019