Sverige

1 stork, lugnt tempo
Hornborgasjön, mars 2019
Dalarna, maj 2019
Österlen, maj 2019
Abisko, juni 2019
Jämtland, juni – juli 2019
Öland, juli – augusti 2019
2 storkar, medeltempo
Ammarnäs, juni 2019
Natur & Kultur
Gotland, juni – juli 2019