Sverige

1 stork, lugnt tempo
Österlen, maj 2018
Gotland, maj 2018
Falsterbo, september 2018
Öland, september 2018
2 storkar, medeltempo
Ammarnäs, juni 2018